Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. balandžio 4 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.


Viešieji darbai suteikia galimybes ekonominius sunkumus patiriančioms įmonėms išsaugoti darbo vietas, o darbo ieškantiems asmenims ir ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbuotojams - laikinai įsidarbinti, siekiant užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.

Bendrosios nuostatos

Viešųjų darbų organizavimą reglamentuoja LR Užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006, Nr.73-2762; 2009, Nr. 86-3638) 24 ir 28 str. , 2009 m. rugpjūčio 13 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr.A1 -499 patvirtintu “Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu“ (Žin., 2009, Nr. 98-4133).

Būtinos sąlygos

Viešieji darbai gali būti organizuojami laikino pobūdžio darbams, skirtiems palaikyti ir plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, atlikti arba išsaugoti darbo vietas ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse. Juos organizuoja teritorinės darbo biržos kartu su savivaldybėmis ir darbdaviais pagal savivaldybės patvirtintą viešųjų darbų programą ar teritorinių darbo biržų patvirtintus projektus, parengtus padidėjus viešųjų darbų poreikiui ar skirtus darbo vietų išsaugojimui ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse (įmonės gerbūvio gerinimo darbai).

Finansavimas ir jo trukmė

Darbdaviams, įdarbinusiems pagal darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti teritorinės darbo biržos siųstus asmenis, mokamos subsidijos darbo užmokesčiui, skirtos visiškai ar iš dalies kompensuoti šias išlaidas:

  • darbo užmokesčio už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuoto pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį;
  • draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms, apskaičiuotoms nuo šio darbo užmokesčio;
  • piniginei kompensacijai už nepanaudotas atostogas, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą.

Trukmė - iki 6 mėn.

Svarbu žinoti!

Darbo birža, įvertinusi padėtį vietos darbo rinkoje ir apsvarsčiusi su socialiniais partneriais, turi teisę nustatyti prioritetus, prioritetines tikslines grupes ir konkrečias subsidijų darbo užmokesčiui mokėjimo trukmes

Išsamią informaciją apie viešųjų darbų įgyvendinimą teikia http://www.ldb.lt/TDB/sakiai/Puslapiai/default.aspxNaujienų prenumerata