\r\nmobil porno\r\nrokettube\r\nporno video\r\nporno izle\r\n
Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. birželio 1 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.


(1896 m. gruodžio 5 d. Kiaulupiai, Sintautų valsčius1986 JAV) – Lietuvos chemikas, visuomenės veikėjas. Pradžios mokslą Pranas išėjo Sintautų mokykloje, kur 1905 m. revoliucijos metu mokslas buvo einamas lietuvių kalba, vadovėliais buvo vartojami Amerikoje paruošti „rankvedėliai“. 1907 m. įstojo į Vilkaviškio gimnaziją, o 1913 m. perėjo į Suvalkų gimnaziją. Ją 1915 m. baigė medaliu Varšuvoje, kur gimnazija buvo perkelta dėl prasidėjusio Pirmojo pasaulinio karo. 1915 m. dirbo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Vilniaus komitete, Tų pačių metų rudenį mokytojavo M. Biržiškos įsteigtoje lietuvių gimnazijoje Vilniuje, o 1916 m. pradžioje kunigo dr. J. Galdiko suorganizuotoje gimnazijoje Šiauliuose, kurią dėl lietuviškos veiklos vokiečiai 1917 m. uždarė. 19171918 m. Lietuvos Tarybos Tremtinių ir belaisvių grąžinimo sekcijos sekretorius Vilniuje, 1919 m. Lietuvos pasiuntinybės Šveicarijoje sekretorius. Studijavo Berno, Fribūro, nuo 1920 m. Miunsterio universitetuose. 1930 m. chemijos daktaras. [1]

19241941 m. dėstė Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje; 1932 m. profesorius. 19411942 m. Vytauto Didžiojo universiteto Fizikinės chemijos katedros vedėjas ir Technologijos fakulteto dekanas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 19481951 m. dėstė Ganono kolegijoje Eryje, 19511958 m. Ilinojaus technologijos instituto Čikagoje Biochemijos ir maisto technologijos skyriaus vedėjas. 19521954 m. Amerikos lietuvių profesorių draugijos, nuo 1954 m. Ateitininkų sendraugių sąjungos pirmininkas. 19581961 m. dirbo tirpios kavos bendrovėje „Linden“, 19611970 m. „Owens-Illinois Co“ Mokslinių tyrimų centre.

Paskelbė mokslinių straipsnių, padarė išradimų, bendradarbiavo Lietuviškojoje enciklopedijoje, jos Chemijos skyriaus redaktorius.

Informacija parengta pagal www.vikipedija.lt duomenisNaujienų prenumerata