\r\nmobil porno\r\nrokettube\r\nporno video\r\nporno izle\r\n
Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. gegužės 27 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.


Darbo įgūdžių rėmimas

informacija atnaujinta 2010-10-12

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimu siekiama suteikti galimybes darbo ieškantiems asmenims trūkstamus darbo įgūdžius įgyti tiesiogiai darbo vietoje, o darbdaviams - pasirinkti tinkamiausią darbuotoją.

Būtinos sąlygos

Pasiūlymus dėl priemonės organizavimo teritorinėms darbo biržoms gali teikti darbdaviai, kurie:

•    nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdo restruktūrizacijos;

•    neturi likviduojamos įmonės statuso.

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas organizuojamas darbo biržoje registruotiems turintiems kvalifikaciją bedarbiams, kuriems yra nustatytas šių įgūdžių įgijimo poreikis:

•    pirmą kartą pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją;

•    ilgalaikiams bedarbiams;

•    iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbusiems 2 ir daugiau metų;

•    po profesinės reabilitacijos;

•    įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams, nustatyta tvarka registruotiems

darbo biržoje, kai dėl gamybos ar darbo organizavimo pakeitimų jie neturi reikiamų darbo įgūdžių, kad galėtų tęsti darbą toje pačioje darbovietėje ar kai šiems asmenims trūksta įgūdžių, kad įsidarbintų kitoje darbovietėje.

Finansavimas ir jo trukmė

Darbdaviui, įdarbinusiam darbo biržos siųstus asmenis, mokama subsidija darbo sutartyje nurodytam darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms kompensuoti. Jei įdarbintas asmuo dirbo ne visą darbo laiką, subsidijos darbo užmokesčiui dydis skaičiuojamas už faktiškai dirbtą darbo laiką pagal apskaičiuotą ar darbo sutartyje nustatytą valandinį atlygį. Subsidijos dydis negali viršyti dviejų Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio ir sudaro:

•    50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją,

ilgalaikiai bedarbiai, iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau metų, asmenys po profesinės reabilitacijos programos, kuriems nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis ir įspėti apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojai;

•    60 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys po profesinės reabilitacijos programos, kuriems

nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis;

•    75 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys po profesinės reabilitacijos programos, kuriems

nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis.

Kai darbdavio paskirti atsakingi asmenys darbo įgūdžių įgijimui organizuoti skiria daugiau kaip 20 proc. savo darbo laiko, gali būti iš dalies kompensuojamos darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 20 procentų visos mokamos subsidijos.

Finansavimo trukmė:     iki 12 mėn,, kai įdarbinami pirmą kartą pradedantys darbo veiklą pagal įgytą

kvalifikaciją

– iki 5 mėn., visiems kitiems

Svarbu žinoti!

Darbo birža, įvertinusi padėtį vietos darbo rinkoje ir apsvarsčiusi su socialiniais partneriais, turi teisę nustatyti prioritetus, prioritetines tikslines grupes ir konkrečias subsidijų darbo užmokesčiui mokėjimo trukmes.

Bendrosios nuostatos

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimas reglamentuojamas LR Užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006, Nr.73-2762; 2009, Nr. 86-3638 ) 24 ir 26 str., 2009 m. rugpjūčio 4 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-476 patvirtintas „Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas“ (Žin., 2009, Nr.95-4045), 2009 m. rugpjūčio 13 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-499 patvirtintu „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu“ (Žin., 2009, Nr. 98-4133). Išsamiau su visa informacija galite susipažinti interneto svetainėje adresu www.ldb.lt.
Naujienų prenumerata