\r\nmobil porno\r\nrokettube\r\nporno video\r\nporno izle\r\n
Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. gegužės 26 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.

Finansuoti projektai

2014 m. sausio 2 d. iki 2015 m. birželio 30 d. įgyvendiname projektą "InoVerslas" - Marijampolės regione".

2013 m. vasario 8 d. iki 2015 m. sausio 31 d. įgyvendiname projektą "Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse".

2011 m. balandžio 11 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. įgyvendinome projektą "Nuo verslo pradžios iki eksporto plėtros"

2010 m. rugpjūčio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 1 d. įgyvendinome projektą "Pradėk verslą Šakių rajone II"

2010 m. vasario 1 d. iki rugpjūčio 1 d. įgyvendinome projektą "Pradėk verslą Šakių rajone".

2005, 2006,  2009, 2008, 2009 m. m.  įgyvendinome LR ūkio ministerijos vykdomus „Paslaugų verslui programos“ finansuotus projektus.

2007 m. įgyvendinome projektą „Verslo plėtros programos, skatinant verslumą bei verslo kompetenciją, įgyvendinimas Šakių rajono savivaldybėje“.

2007 m. įgyvendintas projektas „Modernaus autoserviso steigimas Ruklos seniūnijoje“. Įgyvendino UAB „Trys A“ Jonavos rajone.

2006 m. įgyvendintas projektas „Aplinkai nekenksmingų technologijų diegimas automobilių kėbulų remonte“. Įgyvendino TŪB „Bosas ir ko“ Šakiuose.

2005 m. įgyvendintas projektas „Baro-picerijos įsteigimas ir maitinimo paslaugų asortimento ir kokybės plėtra”. Baro-picerijos „Kiba“ įsteigimas Šakiuose. Įgyvendino UAB „Gulbelė“.

2006 m. liepa–2008 vasaris „Verslo informacinė sistema Šešupės euroregione“. Projektą bendrai finansuoja kaimynystės programa INTERREG III A.

Parengtas investicinis projektas „Dalios Zaleskienės ambulatorijos modernizavimas ir paslaugų kokybės gerinimas“. Finansuojamas ES SF 1.4 priemonės „Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir modernizavimas“.

2004–2005 m.m. „SVV įmonių personalo verslumo gebėjimų stiprinimas ir tinklo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas Lietuvos Pietvakarių regione“, projekto partneris PHARE 2002.

2003 m. įgyvendintas „Šakių verslo informacijos centro patalpų plėtros projektas“.

Parengti ir įgyvendinti projektai Lietuvos darbo biržos Vietinių užimtumo iniciatyvų programai:

LR Žemės ūkio ministerijos kuruojama „Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti“ programa

2002–2003 m. m. „Šakių verslo informacijos centro veiklos išvystymo projektas“, PHARE 2000.

2002–2003 m. m. „Stambių ir mažų įmonių bendradarbiavimo skatinimas“, PHARE 2000.

2006 m. parengti ir finansuoti projektai:

„Mobilios miniklasės įsteigimas bendruomenės centrų aktyvo mokymui ir informacijos sklaida“, Šakių rajono bendruomenės centrų asociacija.

„Stiprus bendruomenės centras – parama bendruomenei“, Keturnaujienos bendruomenės centras;

„Kuriame benruomenės centrą“, Liepalotų bendruomenės centras „Tėviškė“;

„Dirbkime toliau ir gyvenkime gražiau“, Slavikų bendruomenės centras.

Įgyvendindami šiuos projektus bendruomenės centrai gavo maksimalią leistiną paramą centrų patalpų remontui ir kaimo švenčių organizavimui.

Veršių kaimo bendruomenės šventė „Bendras darbas – skambi pabaigtuvių daina“.

Tradicinė kaimo šventė „Sukvieskime giminę plačią“, Turčinų bendruomenės centras.

 Naujienų prenumerata